PRODUKCJA MIESZANEK GUMOWYCH

Specjalizujemy się w produkcji mieszanek do określonych typów opon: letnich i zimowych do samochodów osobowych, do samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych jak również mieszanek specjalistycznych o zwiększonej wytrzymałości na tzw. "balony". Służba technologiczna stara się tak ustalić skład poszczególnych mieszanek, aby zapewnić wymagane własności eksploatacyjne opon w zależności od ich przeznaczenia. Dlatego dla poszczególnych rodzajów opon stosuje się zazwyczaj inne mieszanki bieżnikowe, co jest spowodowane innymi warunkami pracy gumy w oponach. Podczas eksploatacji opony bieżnik ulega powtarzającym się odkształceniom w podwyższonych temperaturach, dlatego od gumy bieżnika wymaga się dużej wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu. Wartość wytrzymałości na rozciąganie zmienia się od 13 do 24 Mpa w zależności od konstrukcji opony, jej rozmiaru i przeznaczenia. Z analizy własności gumy bieżnika wynika, że wydłużenie gumy przy zerwaniu w przypadku opon do samochodów osobowych jest równe zazwyczaj od 400 do 520%, a opon do samochodów ciężarowych do 560%. Im większa nośność opony, tym bardziej powinna być wytrzymała guma bieżnika. Trwałość rzeźby bieżnika opon określonej konstrukcji zależy nie tylko od własności zastosowanej mieszanki, ale również w dużym stopniu od warunków eksploatacji. Dlatego też określona w warunkach laboratoryjnych odporność gumy na ścieranie nie może jednoznacznie świadczyć o trwałości bieżnika w warunkach eksploatacyjnych, lecz służy głównie do oceny porównawczej własności użytkowych różnych mieszanek bieżnikowych. Opracowując mieszanki gumowe dążymy do osiągnięcia maksymalnej odporności na ścieranie, pamiętając jednocześnie o uzyskaniu odpowiedniej przyczepności opon do nawierzchni drogi. Guma na bieżniki opon do samochodów osobowych powinna charakteryzować się większą odpornością na ścieranie niż guma na bieżniki opon do samochodów ciężarowych. Jest to spowodowane tym, że bieżnik opon do samochodów osobowych jest cieńszy niż bieżnik opon do samochodów ciężarowych, poza tym opony do samochodów osobowych są eksploatowane przy większych prędkościach jazdy. Twardość gumy bieżnika zależy od konstrukcji opony i wynosi zazwyczaj: bieżnik opon do samochodów osobowych i dostawczych 55-62oSh A, a opon do samochodów ciężarowych 57-64oSh A.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w celu zapewnienia jakości i trwałości produkowanych wyrobów gumowych, uruchomiliśmy laboratorium badawcze. Badania parametrów gumy prowadzone są na próbkach wykonanych zgodnie z międzynarodowymi normami ISO, jak również wg polskich norm PN. Wykonujemy badania zdolności do przetwarzania gumy, czyli charakterystykę wulkanizacji za pomocą reometru oscylacyjnego, który umożliwia monitoring zmian sztywności gumy w miarę postępu wulkanizacji. Sprawdzamy również własności mechaniczne gumy, które obejmują ocenę: twardości twardościomierzem Shore'a typu A, właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu, które stanowią główną wskazówkę oceny jakości oraz ocenę odporności na ścieranie. Produkcja mieszanek odbywa się zgodnie z normami, czego potwierdzeniem jest Certyfikat wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Pile

 
Untitled Document
 
Mieszanki gumowe
 
 
 
     
 
Pasy podwulk.
 
 
 
     
 
Bieżnikowanie
 
 
 
     
 
Utylizacja
 
 
 
     
 
Doradztwo techn.
 
 
 
     
 
Remonty
 
 
 
     
 
Sprzedaż karkasów
 
 
 
     
copyright © krajewski group 2006
  design: łukasz wiśniewski